Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZZVJ-Endurance

22. 9. 2006

Podmínky a osnovy pro získání licence - zkouška základního výcviku distančního jezdce

 

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence distančního jezdce.

 

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce minimálně 12 let.

 

2) Uchazeč musí prokázat splněním níže uvedených podmínek dovednost v jízdě na koni.

- uchazeč o získání této licence musí absolvovat otevřené tréninky, které dle pravidel smí být pouze st. ZM a Z. V těchto soutěžích získají body podle stejného hodnocení jako v oficiální soutěži. Průměrný jezdec tak absolvuje min. 5 soutěží, aby nasbíral potřebný počet bodů. V zhledem k tomu, že bodování je zohledněno počtem startujících, je schopen zdatný jezdec limit splnit již po 4 soutěžích, pokud je vždy vyhraje a navíc získá cenu kondice.

- cena kondice je udělována vet.komisí a znamená, že jezdec nejen úspěšně absolvoval soutěž, ale navíc je jeho kůň vzhledem k výkonu ve výborné kondici. Cena kondice nemusí být vždy udělena a je ceněna jako vítězství.

 

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z:

- anatomie a fyziologie koně

- napájení, krmení, ošetřování a kování koně

- úrazy a nemoci koní

- základní zdravotní ošetření koně

- ústroj jezdců při výcviku, postroj koní

- bezpečnost jezdce a základní první pomoc

- disciplíny jezdeckého sportu (základní znalost pravidel)

- základní znalosti pravidel vytrvalostního ježdění

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

 

4) Pořadatel zkoušek musí zajistit místnost pro vypracování teoretické části zkoušky.

 

5) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

 

6) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Uchazeč kromě uvedeného poplatku uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění apod.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s  ověřeným pořadatelem.

 

7) Úspěšné složení této zkoušky opravňuje jezdce ke startu ve vytrvalostních soutěžích.

 

Opravné zkoušky

 

- jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu), může opakovat zkoušky nejdříve za 1 měsíc.

- v praktické části se opravná zkouška nemůže konat, neboť jezdec musí splnit níže uvedený bodový limit.

 

 

HODNOCENÍ ZKOUŠKY A PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ LICENCE DISTANČNÍHO JEZDCE

 

- praktická zkouška: limit pro udělení licence distančního jezdce  = 250 bodů

 

Způsob bodování (platný pro všechny vytrvalostní soutěže):

x + y – z (+CK)             x = počet km, y = počet startujících, z = umístění

                                                CK = cena kondice = počet startujících, min.však 10

příklad: 40km, 4 startující, CK na 3.místě

1. 40+4-1=43

2. 40+4-2=42

3. 40+4-3+10=51

4. 40+4-4=40

Při průměrném počtu 10 soutěžících (vzato ze sezony 2000) a max. 49 km je možno v 1 soutěži získat 49 + 10 – 1 + CK(10) = 68 bodů.

- jakmile jezdec dosáhne předepsaného limitu (na základě potvrzení hlavních rozhodčích – na záznamu o dosažených výsledcích) nechá si splnění limitu potvrdit komisí vytrvalostního ježdění. Jestliže počet uchazečů se splněným limitem (potvrzený komisí) dosáhne počtu 6, požádá komise o vypsání teoretických zkoušek a požádá VV ČJF o jmenování komisaře pro tyto zkoušky.

- v teoretické zkoušce formou testu – min.30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.

Při závěrečné zkoušce je třeba jeden hlavní komisař vybraný oblastí ze seznamu komisařů ZZVJ.

- na závěr zkoušky komisař provede vyhodnocení a po ukončení zkoušky vypracuje „Protokol o zkoušce“ s přílohou o splnění praktické části (splněný limit potvrzený komisí vytrv.ježdění). Na jeho základě bude účastníkům zkoušky, kteří splnili, vydána

      oblastním výborem ČJF „licence distančního jezdce“ s označením JEZDEC – E.

 

 

Otázky pro získání licence distančního jezdce:

 

1. Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace?

2. Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?

3. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?

4. Jaké znáte základní chody koně?

5. Jaké může být stáří jezdce, pokud startuje za juniory?

6. Co je martingal a k čemu slouží?

7. Popiš sedlo a jeho doplňky.

8. Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?

9. Popiš vodění a předvádění koně?

10. Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní.

11. Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?

12. Jak se chová jezdec s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci?

13. Jaké znáš pomocné otěže?

14. Popiš správný sed jezdce.

15. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně.

16. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?

17. Vyjmenuj několik zásad bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.

18. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninkové hodině?

19. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?

20. Jaké znáš základní barvy koně?

21. Co jsou vrozené znaky u koní?

22. Co jsou získané znaky u koní?

23. Popiš koně.

24. Ošetřování koně před výcvikem a po výcviku.

25. Základní krmivo pro koně.

26. Napájení koní.

27. Úrazy koní a jejich ošetření.

28. Zlozvyky koní.

29. Nemoci koní a jejich léčení.

30. Podkování koní, druhy podkov a ošetřování kopyt.

31. Jak postupujeme při podávání protestu a kdo ho smí podávat?

32. Co je to mimochod?

33. Popiš nohosled koně v kroku, klusu a cvalu.

34. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce – všeobecně?

35. Jaká je teplota dospělého koně?

36. Jaký je počet zubů u dospělého koně?

37. Kolik spotřebuje dospělý kůň vody na den?

38. Jaká je první pomoc po úrazu při bezvědomí jezdce a při zlomeninách?

39. Jaké mají být hodnoty tepu při veterinární prohlídce v soutěžích endurance?

40. Vysvětlete co je to distanční dostih.

41. Vysvětlete co je to distanční jízda.

42. Jaká je váha jezdce v soutěžích endurance?

43. Popište výstroj koně a úbor jezdce při soutěžích endurance.

44. Jaké jsou věkové hranice koní pro jednotlivé stupně obtížnosti ve vytrvalostních soutěžích?

45. Co je to Cena kondice, kdo ji uděluje?

46. Vysvětli pojem „stop čas“.

47. Jaká je maximální povolená rychlost pro soutěže ve stanoveném čase?

48. Kdy je automaticky potvrzeno, že kůň absolvoval soutěž?

a) když projede cílem

b) když je zklidněn 1/2 hodiny po projetí cílem

c) když je uznán veterinární komisí při závěrečné veterinární prohlídce způsobilým pokračovat v jízdě.

49. Co je to veterinární uzávěrka a jak funguje?

50. Kdy a kde může veterinář vyloučit koně z pokračování v soutěži?

51. Kolik má být přestávek ve vytrvalostní soutěži?

52. Co je to optimální čas?

53. Co je to časový limit?

54. Jaké vzdálenosti mají jednotlivé stupně obtížnosti soutěží?

55. Jaké náležitosti musí obsahovat zdravotní průkaz koní pro účast v soutěži?

56. Jak se přihlíží k převýšení na trati vzhledem k její délce?

57. Jaké znáš způsoby startu?

58. Kdy, kde a kým smí být koni podává voda?

59. Jezdecká přilba je:                   a)   povinná pro všechny jezdce

b)   doporučená pro všechny jezdce

c)    povinná pro jezdce do 18 let

60. Jaké znáš hmotnostní úlevy jezdců a v jakém případě?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář