Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okuruhy otázek na ZZVJ(+ODPOVĚDI)

22. 9. 2006

Okruhy otázek ZZVJ (+ odpovědi)

 

1. Jakou zkratku má mezinárodní jezdecké federace?
FEI

2. Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?
Česká jezdecká federace (ČJF)

3. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
Pravidly jezdeckého sportu

4. Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
První den drezůra, druhý den terénní jízdy (klusová, cvalová část a cross country), třetí den parkur

5. Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku?
Do "L" 20x40, vyšší 20x60

6. Jaké znáte základní chody koně?
Krok, klus, cval

7. Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Koni se při skákání dává železná tyčka a v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. Barování je zakázané!

8. Ve kterém roce stáří se mohou koně poprvé zúčastnit skokových soutěží?
Ve 4 letech, OH nejdříve v 7 letech

9. Jaké skoky musí být na opracovišti na závodech?
Nejméně jedna překážka výšková a jedna šířková

10. Jaké může být stáří jezdce pokud startuje za juniory?
14 - 18 let

11. Jaké jsou výšky překážek v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?
ZM-90cm
Z-100cm
ZL-110cm
L-120cm
S-130cm
ST-140cm
T-150cm
TT-160cm

12. Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?
Poboření překážky - 4 trestné body
Neposlušnost - 3 trestné body
Pád jezdce, koně nebo obou - vyloučení

13. Co je to martingal a k čemu slouží?
Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží. V drezuře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen. Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišník

14. Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku?
Boty - vysoké, s hladkou podrážkou, bez tkaniček, zpevňující lýtko
Kalhoty - dlouhé, elastické, zastrčené do bot (jezdecké kalhoty - rajtky)
Helma - pro juniory tříbodové uchycení

15. Jaké druhy nánosníků znáš?
Hanoverský, anglický, mexický, kombinovaný

16. Popiš uzdečku a uzdu?
Uzdečka: zátylník, lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, udidlo, otěže
Uzda: zátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž

17. Popiš sedlo s jeho doplňky?
Sedlo:přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky
Doplňky: podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník

18. Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?
Zvony, bandáže, kamaše, "okopávačka", kožíšek na podbřišníku proti odírání, gumové kroužky (na udidle)

19. Popiš vodění a předvádění koně?
Vodění: s vedením koně se setkáváme praktickykaždý den, vedeme koně na uzdečce (ohlávce) po jeho levé straně.
Předvádění: koně předvádíme na závodech nebo výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10m v kroku, točí doprava, asi 35m klus, zastaví, čeká na povel k odejití, odchází v kroku

20. Vyjmenuj nejběžnější nemoci koní?
Kolika, schvácení kopyt, černá zástava moči, zánět horních cest dýchacích, zánět pouzdra šlachového, rakovina kopyt, hřebčí nákaza, svrab, chřipka

21. Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?
Helma (pro juniory s tříbodovým uchycením), jezdecké boty, rukavice

22. Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
v kroku: 80 - 100cm
v klusu:120 - 140cm

23. Jakou funkci má vnější otěž?
Je vedoucí, vede koně po kruhu

24. Jak se chová jezdec s koněm na veřejné komunikaci?
Maximálně 3 koně, na silnici s držíme vpravo, řídit potah je povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu

25. Vsvětli pojem "chod" a "ruch" koně?
Chod: krok, klus, cval
Ruch:určité tempo v chodu (krátký, střední, prodloužený)

26. Co je to "akce"?
Způsob předvádění (předních) nohou (nízká, vysoká)

27. Popiš správný sed jezdce?
Pevný, pružný, uvolněný, prošlápnuté paty, přiložené holeně, sedět v nejhlubší části sedla, narovnaný, dívat se dopředu, paže přiložené k tělu, ruka v pěst, přímka - ucho, rameno, kyčel, pata

28. Jaké znáš pomocné otěže?
Pevný martingal, chambon, průvlečky, pevná vyvazovací otěž, vyvazovací gumy, gogue

29. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně?
Základní: sed, holeň, ruka
Vedlejší: hlas, bičík, ostruhy

30. Na které straně skoku se umisťuje červený a bílý praporek?
Červený: pravá strana
Bílý: levá strana

31. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
Jezdeckou licenci

32. Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
Helma (tříbodové uchycení), jezdecké sako, bílá košile a kravata, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty

33. Jakou ústroj musí mít jezdec na drezúrní soutěž?
Cylindr, černý frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty

34. Vyjmenuj několi zásad bezpečí při práci ve stáji?
Ke koni přistupujeme klidně, rozhodně, oslovíme jej, nechodit k ležícímu koni (výjimka kůň nemocný), před čištěním a krmením uvázat (volné stání)

35. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdce při výcvikové hodině?
Cvičitel nebo trenér

36. V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ZZVJ?
Ve 12 letech

37. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
Proti tetanu

38. Jaké znáš základní barvy koně?
Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakáč

39. Co jsou vrozené odznaky u koní?
Na hlavě: kvítek, hvězda, nosní pruh, lysina, šňupka, mléčná huba, lucerna
Na končetinách: korunka, spěnka, patka, nadspěnkový kloub, vysoko bílá

40. Co jsou získané odznaky u koní?
Výžehy: dusíkem (bílé) nebo železem
Odznak hříběcí: v sedlové poloze (č. okresu, pořadové číslo)
Odznak chovu nebo hřebčína: na stehně nebo žuchvě

41. Popis koně?


42. Ošetření koně před výcvikem a po výcviku?
Načesat hřívu a ocas, kartáčem vyčistit celého koně, houbičkou otřít oči a nozdry, před jízdou i po jízdě vyčistit kopyta

43. Základní krmivo pro koně?
Rostlinné, živočišné, minerální, jadrné, objemné
Objemná krmiva: seno, sláma, zelená píce
Živočišná krmiva: sušené mléko, živočišné mléko
Minerální krmiva: liz krmné soli
Jadrná krmiva: oves, ječmen, kukuřice

44. Napájení koní?
Používáme zdravotně nezávadnou vodu, teplota asi 10 - 12 C, denní potřeba 40 - 60 l vody na den (závisí na stáří, pracovním výkonu a počasí)

45. Úrazy koní a jejich ošetření?
Otlaky a zduření: chladit, jakmile se ztratí potírat mastí
Zakutí (podkovák poškodí škáru kopytní): jodová tinktura
Rány: dobře vydesinfikovat, pokud je to větší zranění zavoláme veterináře (přeočkování proti tetanu)
Krvácení: zastavit krvácení (studená voda), vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Nášlap (proniknutí cizího tělesa do kopyta): vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Zášlap (druhou končetinou): desinfekce, elastický obvaz

46. Zlozvyky koní?
Hodinaření, klkání, tkalcování, hrabání, kopání

47. Nemoci koní a jejich léčení?
Kolika...
Zchvácení kopyt...
Černá zástava moče...
Zánět horních cest dýchacích...
Hniloba kopyt...
Chřipka...
Tetanus...

48. Podkování kopyt, druhy podkov, ošetření?
Kování:6 - 8 týdnů (dle potřeby)
Druhy podkov: paantoflice, zámková, ozubová
Bílá čára - citlivá - zakutí

49. Penalizace v terénní zkoušce v čase?
Za pád na překážce na úseku B - 60 trestných bodů
Za pád na trati mimo překážku - 0 trestných bodů

50. Základní typy překážek v parkuru?
Vodní příkop - šířkový
Kolmý skok - výškový
Oxer - výškošířkový
Ostatní - dablebar, triplebar, vějíř, zeď, bulfinč, viadukt

51. Jaké znáš zvláštní soutěže v parkuru?
Štafetové skákání, kostýmové skákání, volba překážek (dráhy), mini maxi, bariérové skákání, postupná obtížnost, dvoufázové skákání

52. Jak postupujeme při podávání protestu na závodech?
Protest může podávat pouze trenér nebo vedoucí družstva, písemně + 200Kč. Pokud rozhodčí rozhodne, že byl protest oprávněný, změní výsledky a vrátí 200Kč, pokud byl protest neoprávněný, peníze propadají.

53. Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinaci?
1 cvalový: 7,5m
2 cvalový: 10,5m
3 cvalový: 14m
4 cvalový: 17,5m
5 cvalový: 21m

54. Chyby při vedení koně na kruhu?
Dívá se ven, záď utíká ven z kruhu, kůň padá po pleci ven z kruhu

55. Co je to mimochod?
Následující sled při mimochodu - LZ+LP, PZ+PP

56. Jaký je nohosledv kroku, klusu a ve cvalu?
Krok: LZ, LP, PZ, PP (4 údery)
Klus: LZ+PP, PZ+LP (2 údery)
Cval:(na pravou ruku) LZ, LP+PZ, PP (3 údery)

57. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce?
Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

58. Úloha komisaře na opracovišti?
Všechna opracoviště musí být pod stálým dohledem, alespoň jeden komisař musí být přítomen, kdykoliv jsou tyto prostory používány, aby byla dodržována všechna pravidla. Komisař hlídá, aby se skoky na opracovišti skákaly ze správné strany, aby jezdci měli helmu - junioři tříbodové uchycení, maximální délka biče 75cm, šporny jen tupý konec směrem dolů - 3,5cm

59. Jak provedeme přechod v zastavení?
Zasednutí, ztiuhnutí v kříži, stisknutí kolen a holení, nakonec poloviční zádrž

60. Kdo provádí kontrolu před drezurní zkouškou?
Sbor rozhodčích a veterinář

61. Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
37,5 - 38 C

62. Kolik má dospělý kůň zubů?
Klisna: 36
Hřebec:40

63. Kolik potřebuje dospělý kůň vody?
40 - 60 l (záleží na stáří, zátěži, počasí)

64. Co je to velký kruh a jaký má průměr?
Je to cvik, který se používá na jízdárně a má průměr 20m

65. První pomoc při zlomeninách a bezvědomí?
Zlomeniny:Znehybnění poraněné části, při otevřené zlomenině nejdříve ránu vydesinfikujeme, úlomek kosti obložíme stočeným obinadlem, které pevně připevníme dalším obinadlem
Bezvědomí: Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jsem naštvaná

(Kája, 28. 6. 2012 18:45)

.. třičtvrtě otázek a odpovědí tady není... a za 10 dní dělam zkoušky!! Kde to je!!!

vážně?

(Veronika, 3. 6. 2012 20:11)

ahoj já jsem 12ti létá holka a je to v těch testech tyto otázky?
prosím potřebuju to vědět

málo odpovědí

(Evča, 3. 3. 2012 21:47)

otázek je 221, kde jsou vsechny odpovědi???? :((

ZZVJ blog

(Kejtishka, 8. 5. 2008 22:13)

Blog jen a jen o ZZVJ!!! ...jak na to?

super

(Snowik.., 26. 3. 2007 13:05)

je to fakt super...

opsáno

(Katy, 19. 3. 2007 13:01)

Protože je to opsané z mých stránek, ještě než jsem udělala licenci, jsou tam i věci, které nejsou správně...:-(

!!!!!

(Hanča, 22. 2. 2007 20:36)

3. pravidla...+všeobecná ustanovení!!! a u penalizací toho hromada chybí!!!!!!

ot. 47

(sabisa, 3. 2. 2007 19:22)

Ahojky,víte jak se léči např. zánět pouzdra šlachové a černá zástava moči?Kdo ví ať mi napíše na mail sabisa@cntrum.cz předem moooc děkuji!

prosim o pomoc

(bara kalvodova, 25. 1. 2007 10:13)

prosimte mohla by si mi zaslat tyto otazky na tento e-mail:Barunka.Kalvodova@senam.cz
predem dekuji

LICENCE

(LINDA, 21. 1. 2007 14:58)

DOBRY DEN mužete mi prosím vás ŘÍCT kde se delají LICENCE?Předem moc dekuji.

Otázky a odpovědi

(aja, 19. 1. 2007 10:39)

Můžete mi prosím poslat na aja23@centrum.cz otázky s odpovědmi, které nejsou uvedeny výše? Moc děkuji.

Otázky

(Viky, 1. 1. 2007 22:43)

Komise ráda dává otázky tipu: "Kterou nohou kůň začíná přechod do cvalu?" (Vnější zadní) ,"Ochranné pomůcky koně?" (Kamaše, kopačák,...) apod. Tak si dávejte pozor na tyto podobné otázky.. OPRAVY k otázkám č 31 -nejen jez.licenci,ale i průkaz původu koně,ve kterém je vedeno očkování koně a licenci koně!! a č.58 -kontroluje i,aby skoky na opracovišti nebyly vyšší.Než povolují pravidla.A to je,že výška skoku na oprac. může být max o 10cm vyšší než právě jetý závod. A jiné drobné nepřesnosti..:)

Dodatek...

(Kv., 1. 1. 2007 22:27)

Otázek je v dnešní době již přes 100..z toho je 20 "tajných" tzn,že je 20 otázek,ze kterých se min 3 vylosují a jsou součástí zbytku..proto upozorňuji,že nestačí se naučit jen toto,ale i přečíst si nějaké zajímavosti v literatuře.

Pošli mi to prosim

(Mary, 18. 12. 2006 12:16)

Prosim pošli mi to na e-mail:Mary.Hrubes@seznam.cz

Pošli mi to prosim

(Mary, 18. 12. 2006 12:16)

Prosim pošli mi to na e-mail:Mary.Hrubes@seznam.cz